I Lindex arbeider vi hele tiden med å forbedre prosessene våre og å øke bruken av bærekraftige materialer i våre plagg.

Vår langsiktige ambisjon for holdbarhet er å minske miljøpåvirkningen i alle ledd i design- og produksjonskjeden, samt å skape en positiv påvirkning sammen våre leverandører, samarbeidspartnere og kunder.