Torgcenteret Parfymeri

Torgcentret parfymeri har et godt utvalg av kosmetikk.

Vi selger også toalettmapper, bijouteri, paraplyer, vesker og pengebøker.

Velkommen til oss!