Utstillingsåpning på Krane Galleri

"Arktisk Aurora" ei utstilling av Dagfinn Bakke


Dagfinn Bakke er nordlysets og Lofotens maler, en skildrer av natur og folkeliv.

"Jeg bor ved kysten og opplever landskapet i alle fasetter. Regnet, lyset, solen, vinden. Skiftningene. Kreftene og dramatikken. Men mitt landskap er også det milde, det gjestfrie, hvor sinnet blir ledet inn i et harmonisk rom, hvor trivialiteter blir borte og bevisstheten gis anledning til kontemplasjon. Jeg er også så heldig at jeg bor og arbeider i en landsdel der nordlyset gjennom en stor del av mørketiden spiller opp med sitt register i farger og bevegelse. Jeg fasineres av dette spillet, en opplevelse som absolutt innbyr til formidling gjennom akvareller"

På Krane Galleri viser Bakke 24 originale akvareller samt et utvalg sjelden grafikk, blant annet fra den populære "Barske Gleder" serien.

Utstillingen åpnes av nordlysforsker Asgeir Brekke som er professor emeritus, Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Tromsø. Brekke har vært en sentral person i oppbyggingen av fysikkmiljøet i Tromsø, samt etableringen av EISCAT anleggene nord i Skandinavia og på Svalbard.

Utstillingen åpner torsdag 3. mars kl. 19. Velkommen!