Sommerklubb på The Edge

Spennende samarbeidsprosjekt, les mer her.

KJÆRE SENTRUMSNABO,

Det er nå blitt satt i gang et spennende samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Politiet og Clarion The Edge med rådføring fra Utekontakten da vi fikk et brennende ønske om å gjøre noe spesielt for ungdommen i byen nå i sommer. Bakgrunnen for dette prosjektet er at ungdommen i vår kjære by har det på generelt grunnlag ganske bra, men det går enda verre med de som faktisk sliter. Ungdom havner mye tidligere i risikosonen enn tidligere, og politiet ser at antallet anmeldelser øker. Dette er noe vi må gjøre noe med, og kjenner derfor vår besøkelsestid til å bidra der vi kan. Ungdom har ingen plass å være enkelte dager i sommer, og lokaler som blir brukt er slitt.

Fredag 28. juni åpner vi derfor for aller første gang sommerklubb på The Edge! Vårt nye møtesenter kommer til å bli brukt som samlingspunkt for ungdom i alderen 13-17 hver tirsdag kl. 15.00-21.00 og fredag kl. 15.00-20.00 denne sommeren (utenom uke 28). Vi skal skape et rom med spillestasjoner, anledning for workshops, konserter og gode samtaler. Utekontakten kommer inn med tre ungdommer som skal drive dette hver dag sammen med to andre voksne i Utekontakten. Vi vil i denne anledning også invitere resten av Tromsø sentrum til å være med. Hva dere kan bidra med til prosjektet er tredelt:

1) Tilby sommerjobber/restjobber til ungdommene som ikke har noe å gjøre. Dette skal være et lavterkseltilbud der vi skal kunne tilby ungdom som ikke er sysselsatt til å kunne skaffe seg lett jobberfaring, f.eks. rydde klær i butikken, koste fortau, vaske vinduer, etc. Vi setter opp hver dag vi har åpent for ungdommen i sommer en “whiteboard” med oversikt over jobber, og gjør det lett oversiktlig for dem å skulle ta kontakt med de bedrifter som har lagt ut utlysning. Hvis dere vet om at det er behov for noen enkelte sommerjobber eller “strøjobber” i deres bedrifter, skal dere ikke nøle med å ta kontakt med oss slik at vi får videreformidlet dette til de som skal være der.

2) Den gode samtalen med ungdommen. Etter samtale med referansegruppen for prosjektet, har de ytret stor interesse for å kunne skape rom for dialog mellom bedrifter og ungdommen. Vi tenker ikke et typisk “foredrag”, men en mer uformell setting der representanter fra bedriftene kan være med og “henge” med ungdommen og fortelle om sin bedrift, hverdag og karrieremuligheter innenfor deres næring.

3) Premier! Vi skal selvfølgelig ha en del quizer og Kahoots, så det hadde vært suupert hvis noen av dere har lyst til å bidra med premier til disse quizene som kunne fungert som et trekkplaster for nettopp disse aktivitetene.

Kjenner du kallet? Vi vil gjerne ha ditt innspill og håper virkelig at dere har lyst til å være med og leke med oss for å gjøre dette prosjektet best mulig!

Kontakt Ida Jakobsen på
tlf. 948 21 113 eller mail: ida.jakobsen@choice.no

OVERSIKT OVER DAGER:
UKE 26
Fredag 28. juni

UKE 27
Tirsdag 2. juli
Fredag 5. juli

UKE 29
Fredag 19. juli

UKE 30
Tirsdag 23. juli
Fredag 26. juli

UKE 31
Tirsdag 30. juli
Fredag 2. august

UKE 32
Tirsdag 6. august
Fredag 9. august

UKE 33
Tirsdag 13. august
Fredag 16. august