Julegrantenning 28. november

Lørdag 28. november blir det julegrantenning på Stortorget i Tromsø. Julegrantenninga gjennomføres som et samarbeid mellom Tromsø kommune, Frelsesarmeen og Sentrumsforeningen i Tromsø.

- Julegrantenninga er et flott arrangement som gjennom mange år har samlet store og små i Tromsø sentrum, sier Lena Nymark, leder av Sentrumsforeningen.

Flyttet til lørdag

Nytt av året er at julegrantenninga legges til en lørdag.  Det er flere grunner til at julegrantenninga som et prøveprosjekt er flyttet til lørdagen. - Gjennom flere år er det kommet tilbakemelding på at man ønsker å prøve dette ut, blant annet fordi det er mye folk i sentrum den dagen - og trolig mange som ikke ville tatt turen til byen en søndag for å få dette meg seg.  Det vil for eksempel være lettere for innbyggerne i distriktet rundt Tromsø å delta ettersom julegrantenninga kan med andre aktiviteter i Tromsø den lørdagen, sier Nymark.

- Dette er et grep vi har fått både positive og negative reaksjoner på, noe som viser at julegrantenninga betyr mye for mange. Vi tar til oss alle tilbakemeldingene vi har fått, og gjør en evaluering med tanke på fremtidige julegrantenninger, sier hun. - Selv om arrangementet er flyttet én dag frem, så blir det tradisjonelt program, forsikrer Nymark.

Om programmet

Arrangementet starter klokken 16.00. Det blir taler med ordfører Jarle Aarbakke og en representant for Frelsesarmeen. Julegrana tennes med påfølgende gang rundt treet. Tromsø Brass står for musikken denne dagen.

Mot slutten av arrangementet kan det være at vi får besøk av en ekstra gjest til de minste, avslutter Nymark.